Antikvariát

Decky dež si chcô odpočnót
a neco pro dôšô ôdělat,
neváhám a rychle ôtěkám
navštívit antikvariát.

Stará pani v dlóhé sôkni
a s klôstéma kostěnnéma brylema,
za něma se na mě zas ôsmivá,
bledéma očema.

Stará pani zarovnaná knižkama,
ze všeckéch stoleti,
pokaždy na ni poznávám,
že čas vůbec neleti.

Čas nehne se, to me spicháme,
nikdo nevi pořádně proč,
přetym, všecke odpovědi tam v polecich ležijó,
tak si pro ně člověče skoč.

Antikvariát, tam já chodim rád,
od ledi si odpočnót.
Zapominám na žízeň, hlad,
hodine tam jináč plenó.
Antikvariát, nende odolat
a nende projit okolo.
Kósek doprava a za rohem,
tam pod tó staró cedôló.

Odpôstim si dvě, tře piva
a je z teho pěkná kniha,
na pár zemnich večiru.
Přečtem si jô doma s mamó,
zahrabani pod peřenó,
v nárôči svéch hrdinu.

Až se jednó rozhópô a řeknô jak moc
mám Tě rád
a jedno se možná e odvážim,
Tě o rôkô požádat.
Přepychovy restaurace a luxusni dovoleny,
o tem si nech zdát,
jediny místo, kde tě vezmô je
antikvariát.

Autor: Vymlátil